Gamze Germanotta

Little monster'ım <3 Müzik dinlemeyi,hayal kurmayı çok severim,müzik ve LADY GAGA hayatımda olduğu sürece de bu dünya da dikkatimi çeken birşey olmayacak.

Home Theme Ask me anything

Acı bile değil bu hissettiğim. Acı çok basit kalır yanında. Bi eksiliş. Benim değil ama şimdi hiç değil.

(Source: lesskargasi, via uykusuzkahvedelisii)

Abi resmen hayallerim yıkıldı. Gördüm.

(Source: lesskargasi, via uykusuzkahvedelisii)

Bir gün beni hiç anlamadıklarını fark ettim. Ondan sonra kimseye doğruyu söylemek gelmedi içimden.

(Source: kitapaskina, via cumartesisabahi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter